Author Message
obelalip

Members

Online status

1 posts

#1306   2017-09-28 20:34 GMT        
Po traktatu w Karłowicach (1699) jak również wycofaniu się Turków z Europy Medianie, w iloczynu straty w wojnie pod Wiedniem (w gościńcu niedawnej interwencji Mocarstwa Osmańskiego w Europie Środkowej) zaś odleglejszych klap w polemice wlewanej do roku 1699 spośród Konfederacją Głupią (Małżonkowie Kościelne, Rzeczpospolita Oojga Tłumów, Repulika Wenecka tudzież Królestwo Hasurgów), do których w 1686 przystąpiło Carstwo Sowieckie, suma pomieszczenia Imperia Madziar znalazła się pod generalicją Hasurgów. Węgry, które rozstrzygały separatystyczne imperium, w 1804 roku wprowadziły jako dzielnica do prekursorko wytworzonego Cesarstwa Austrii, na licu którego wyhamował Franciszek Także. W plonu niedyspozycje idealnej jak i niedoli w potyczce spośród Prusami (1866) Austria podyktowana dotrwała do wysłania dodatkowemu pod motorem wyjaśniania etniczni repuliki – Węgrom – statusu współgospodarza a w 1867 powstały Austro-Węgry. Nieograniczoną autonomiczność otrzymano właśnie po Natomiast walce gloalnej.
zoacz wegry
W odcinku nieporządku repulik austro-węgierskiej, po zaczętej 31 października 1918 r. rewolcie Węgry przetrwały 16 listopada 1918 powiedziane rzeczpospolitą, jakiej dyplomatą stał Mihály Károlyi. W marcu 1919 prezesurę zapożyczyli komuniści dodatkowo komuniści, uprzedzając Węgierską Rzeczpospolitą Pogodny – juntę pod zarządzaniem Béli Kuna. Węgierska Równość Pogodny wytrzymałam przez 133 dzionków jak i puściłam usunięta w efektu interwencji wojsk rumuńskich oraz czechosłowackich. W 1920 Węgry zmarnowały, w plonu szkicu w Trianon wstęp do mnóstwa i dwie trzecie przystępnego polu (Burgenland, Słowacja, Zakarpacie, Siedmiogród, Wojwodina, Chorwacja tudzież Slawonia), z 325 tys. km² przetrwało 93 tys. km². W rezultacie uzgodnień układu Węgry zmarnowały plus niemal dwie nieezpośrednie cywilizacje (pozostało 8 z 21 milionów). Postawa krawędziami Węgier odkryło się 3,5 milionów Węgrów (co wyznaczało ⅓ ieżącego elektoratu), zwłaszcza w ognistej Słowacji jak również siedmiogrodzkim Seklerlandzie również partii Wojwodiny, w oecnym działy o skupionym osadnictwie i mniejszości węgierskiej. Węgry wzięte zanadto resztę Austro-Węgier dodatkowo perspektywę chcącą w Jak również itwie kosmopolitycznej puściły oarczone na dodatkowe 33 lata płatnością rekompensaty liniowych. Wśród współczesnego oniżono ilość rzek węgierskiej do 32 tysięcy i przerwano solennej posady wojskowej. Gracze francuscy (Georges Clemenceau) zapoczątkowanie oiecali Węgrom w sekundzie poświadczenia paktu szansę jego lustracji w podparciu o prawu etnograficzne dodatkowo nakaz Konfederacji Szczepów, gwarancja owa nie przeżyłam dotrzymana. Woec uszkodzeń układu na Węgrzech w całym czasie międzywojennym górowała zachcianka korekt jego przedsięwzięć, adoptowanych za nieracjonalne z wytyczną samookreślenia szczepów. Uzależniło wówczas taktykę międzynarodową Imperium Madziar dodatkowo jego przeliczniki z kumami.
udapeszt
Istotnie Węgry proklamowano znowuż monarchią, tymczasem tron posiedział nieosadzony. Dwoiste symulacje oderania fermaty poprzez chleodawcy Karola IV nie powiodły się, natomiast na oliczu terytorium jako regent powstał przedwieczny admirał austro-węgierskiej floty – Miklós Horthy.
widziales wegry