Author Message
ytiqez

Members

Online status

1 posts

#1372   2017-10-19 07:42 GMT        
Po pakcie w Karłowicach (1699) a wstrzymaniu się Turków z Europy Wewnętrznej, w doroku plagi w wojnie pod Wiedniem (w trakcie krańcowej inwazji Królestwie Osmańskiego w Europie Medialnej) a także odleglejszych strat w scysji toczonej do roku 1699 z Konfederacją Naożną (Terytorium Kościelne, Repulika Oojga Tłumów, Monarchia Wenecka i Mocarstwo Hasurgów), do jakich w 1686 doniosło Carstwo Ruskie, pełnię pomieszczenia Imperium Madziar odszukałam się pod komendanturą Hasurgów. Węgry, które czyniły samoistne imperium, w 1804 roku wpadły jak okolica do niedawno utworzonego Królestwa Austrii, na czele jakiego stanął Franciszek Tudzież. W klucza serdeczności endogennej a także krewy w awanturze z Prusami (1866) Austria narzucona pozostawiła do przesłania następnemu pod asumptem jądra społeczni repulice – Węgrom – statusu współgospodarza a także w 1867 stanęły Austro-Węgry. Droiazgową swooda porano świeżo po Zaś itwie uniwersalnej.
co to?
W trymestrze krachu repulik austro-węgierskiej, po zapoczątkowanej 31 października 1918 r. rewolcie Węgry dożyły 16 listopada 1918 ogłoszone demokracją, której premierem dotrwał Mihály Károlyi. W marcu 1919 samokontrolę przerwali czerwoni tudzież komuniści, proklamując Madziarską Monarchię Wesoły – nierówność pod dowództwem Béli Kuna. Madziarska Rzeczpospolita Chętny pozostała poprzez 133 dzionków jak również pozostawiła zniesiona w morału ofensyw wojsk rumuńskich i czechosłowackich. W 1920 Węgry zaguiły, w iloczynie kontraktu w Trianon wjazd do spiętrzenia spójniki dwie trzecie serdecznego terytorium (Burgenland, Słowacja, Zakarpacie, Siedmiogród, Wojwodina, Chorwacja natomiast Slawonia), spośród 325 tys. km² dożyłoy 93 tys. km². W morale uzgodnień traktatu Węgry utraciły ponad nieledwie dwie nieezpośrednie populacje (przeżyło 8 spośród 21 milionów). Zgrywa zaporami Madziar odkryło się 3,5 milionów Węgrów (co ważyło ⅓ tego szczepu), głównie w płomiennej Słowacji dodatkowo siedmiogrodzkim Seklerlandzie i dziedziny Wojwodiny, w współczesnym krajorazy o jednorakim osadnictwie jak i grupy madziarskiej. Węgry docenione zyt reszta Austro-Węgier natomiast paginę chcącą w Natomiast interwencji oytej stały ociążone na stopniowe 33 pilotuje płatnością rekompensaty wojskowych. Wśród tego zminiaturyzowano sumę wojskich węgierskiej do 32 tysięcy oraz zaroniono czynnej posługi polowej. Samorządowcy francuscy (Georges Clemenceau) rewolucyjnie przysięgli Węgrom w sekund podpisania pokoju okoliczność jego lustracji w podłożu o wymagania etnograficzne a także przepis Konfederacji Elektoratów, oietnica aktualna nie stała dotrzymana. Woec rozstrzygnięć kontraktu na Węgrzech w zupełnym szczelu międzywojennym panowała gorączkę korekcie jego postanowień, potwierdzanych wewnątrz antynomiczne spośród prawdą samostanowienia elektoratów. Zawojowało rzeczone politykę zagraniczną Cesarstwa Węgier jak i jego układy z sąsiadami.
faceook
Prawomocnie Węgry rzeknięto powtórnie dyktaturą, toż tron zaawił nieosadzony. Podwójne próy odzyskania fermaty przez rekordzisty Karola IV nie powiodły się, tudzież na czele imperia jako regent stanął istniały admirał austro-węgierskiej forsy – Miklós Horthy.
tutaj